FORMY PŁATNOŚCI

Płatności za zamówienia prosimy dokonywać na konto:

Nr konta: 34 1950 0001 2006 0019 4369 0001 (Idea Bank)

Nazwa firmy: Goodkloo Oskar Rak
Adres: ul. Wilcza 41, 43-215 Studzienice